Fråga vår expert

Kerstin Propper, präst i VIMIL, berättar

I mitt arbete får jag komma nära människor i alla åldrar, i både glädje och sorg. Jag har alltid sett det som extra viktigt att ge tid och engagemang åt dem som drabbats av sorg.

Det är framför allt i de långvariga kontakterna som människor visat mig hur de finner sin väg tillbaka till livet igen.

Eftersom många i omgivningen inte vet hur de ska visa sitt stöd har jag skrivit boken ”Medan sorgen läker: hur du kan förstå och hjälpa din vän som sörjer”.

Jag har också särskild utbildning i dödstro och sorgeritualer i olika kulturer. Själv är jag gift, har barn och barnbarn.

För att komma i kontakt med Kerstin skriver du till info@vimil.se så vidarebefordrar vi det.

Sogeti Helsingborgc="/Templates/Scripts/dd_belatedpng.js">