Vimils Styrelse- och sekretariat 2019

Att vara medlem i VIMIL innebär för många av oss en resa från det nattsvarta mörker vi drabbats av till att börja läka. Inom VIMIL får vi erfara vad stor empati är, vad glädje i sorgen betyder och hur viktigt det är att få vara tillsammans med andra som verkligen förstår. VIMIL är en livlina som hjälper oss att så småningom leva ett bra liv igen.

Då det gått ett tag vill många gärna ge tillbaka och ge det stöd och den framtidstro de fått som medlemmar i VIMIL till andra drabbade. Många blir VIMIL-värdar, några aktivitetsarrangörer, andra ingår i olika arbetsgrupper eller så småningom kanske i styrelsen. Allt arbete är ideellt och mycket givande.

VIMIL har ingen anställd, alla som är funktionärer arbetar helt ideellt och är själva drabbade. Att ingå i styrelsen innebär att man är med i ett dynamiskt gäng som genom flera olika arbetsgrupper arbetar operativt tillsammans med medlemmarna. 

Är du intresserad av att bli funktionär? Hör av dig till info@vimil.se.

Ordförande
Anna-Lena Söderlund Törnell

Vice ordförande
Anna-Lena Möller

Sekreterare
Lisa Bergendahl 

Kassör
Vakant

Ledamot
Lennarth Nilsson

Ledamot
Ann Kristin Hansson

Suppleant
Kristina Lindquist

Suppleant
Annika Ursprung

Suppleant
Pernilla Sundell

Revisor
Ronnie Fernström

Revisorsuppleant
Birgitta Svahn Axén

Medlemsansvarig
Annette Nordgren

Ekonomiansvarig
Ulla-Lena Lindqvist


Sogeti Helsingborgc="/Templates/Scripts/dd_belatedpng.js">