Minnesgåva

Med en gåva till vår verksamhet kan du hedra minnet av en bortgången person.

Gåvan betalar du in på vårt bankgiro 5558-5087.

Ange namnet på den avlidne och på de som skänkte gåvan. Ange namn och adress till begravningsbyrå eller till närmaste anhörig.

Tänk på att vara ute i god tid om du vill att minnesadressen skall vara med på jordfästningen, annars skickar vi minnesadressen till närmaste anhörig så fort som möjligt.

Du når oss på medlem@vimil.se

Sogeti Helsingborgc="/Templates/Scripts/dd_belatedpng.js">