Årsmöte Göteborg 2022

FMH:S- OCH REGERINGENS RESTRIKTIONER UNDER RÅDANDE PANDEMI

Vimil följer naturligtvis FHMs rekommendationer vid stora sammankomster, vilket innebär att vi kan komma att begära Covid-bevis till konferensen i Göteborg.

Styrelsen beslutar att anmälda som ej är vaccinerade får tillbaka sina pengar.

Vi följer fortsatt information och/eller restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

 


Årsmötesprotokoll

Föredragningslista 

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Balans- o resultatrapport

Revisionsberättelse

Budget

Verksamhetsplan 2023-2024

Valberedningens förslag till styrelse och revisor