Årsmöte Göteborg 2022

FMH:S- OCH REGERINGENS REKOMMENDATIONER UNDER RÅDANDE PANDEMI

Vi följer fortsatt information och/eller restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten.