Göteborg – Vimildagen

4/9 kl. 18:00: Vimil-dagen. Grillning vid Marholmen.

Värd: Monica: 070-589 37 68

Tillbaka till händelser
september 04 klockan 18:00