Malmö – Lunchträff

Varmt välkommen på lunchträffar. Vi kör var tredje torsdag i varje månad och börjar 18 januari 2024 kl 12.30 Det blir Slagthuset, Carlsgatan 12 hela 2024 också. Ingen anmälan. Mycket välkommen! Lise-Lott, Anders och Ann, Anna-Karin och Lena.

Värdar I Malmö

Tillbaka till händelser
december 19 klockan 12:30