Om sorg

Sorg är en process den ändrar sig från dag till dag.

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust. Sorg är ingen sjukdom i sig men ger ändå en fruktansvärd fysisk och psykisk smärta.

Sorgen är en process. Den ändrar sig från dag till dag. Att sörja kan ta olika lång tid för olika personer. Sorgen måste få ta sin tid. Man kan ha behov av att prata mycket och få stöd långt efter den sorgliga händelsen. Det finns inget som är rätt eller fel vad det gäller sättet att sörja på. Det viktiga är att man sörjer.

En del av sorgen kan finnas kvar hela livet. Livet förändras och blir kanske aldrig likadant igen. Men sorgen förändras, och med tiden accepterar man det som har hänt. Man lär sig att leva vidare trots sin förlust och minnena gör inte lika ont som tidigare. Ofta delar man in livet i före och efter.