VIMILs råd till sörjandes närstående

VIMILs 12 råd till sörjandes närstående

Hör av dig, den sörjande orkar inte ta initiativ

Erbjud mat och dryck

Krama och håll om

Var till tröst genom din närvaro

Lyssna, håll ut, lyssna om och om igen

Respektera den sörjandes känslor

Jämför inte med andra förluster

Erbjud praktisk hjälp och föreslå tidpunkt

Fortsätt ta regelbunden kontakt och bjud in till aktiviteter

Bryt inga löften

Ha tålamod, att sörja tar flera år

Uppmuntra att träffa andra sörjande