Föreningsinformation

Kontakt med VIMIL och dess styrelse: info@vimil.se.

Om du vill bli medlem samt övriga medlemsfrågor: medlem@vimil.se.

Om du upplever problem med eller vill bidra med material till webbsidan, kontakta webb@vimil.se

Aktiviteter och träffar som ska in på hemsidan respektive i kalendariet kontakta  kommunikation@vimil.se

VIMIL och GDPR


Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen,”The General Data
Protection Regulation” (GDPR) i kraft inom hela EU.

För att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar din e-postadress och andra personuppgifter, så har vi förtydligat vår policy för dig som medlem. Till exempel att vi behöver din e-postadress för att kunna meddela dig om våra aktiviteter, om vad som sker i VIMIL och skicka inbjudan till konferenser och annat som sker i VIMIL . Allt för att ge dig som medlem ett säkert och tryggt medlemsskap.

När vi hanterar dina personuppgifter har du rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Det innebär att du kan få information om när och hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan även be oss ta bort dina egna uppgifter.

Vi värnar om dig & dina uppgifter!VIMILs medlemsregister

VIMILs fullständiga medlemsregister finns tillgängligt för ett fåtal nyckelpesoner. Det finns endast ett enda register och i det finns all samlad information om alla medlemmar. Vi har inte olika register för utskick via e-mail eller bevarande av medlemsdata.

Hur använder vi medlemsregistret?

Då vi skickar ut meddelanden via e-mail använder vi uppgifter från registret.  Kalendern kommer en gång i månaden, Nyhetsbrev och andra viktiga meddelanden kommer då och då. När vi gör dessa utskick gör vi detta genom ett verktyg, Get A Newsletter. I det verktyget har vi inget aktivt register eller sparade uppgifter utan medlemsregistrets e-postlista kopieras aktivt varje gång ett utskick skall skickas och tas därefter omedelbart bort. Om man inte vill ha dessa utskick från Get A Newsletter kan man avsäga sig det i en länk längst ner i mailet/utskicket.

Andra sparade uppgifter

Om du har deltagit i t.ex. en aktivitet, på ett riksmöte eller en VIMIL-resa har uppgifter inför dessa samlats in i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Dessa listor sparas inte utan vid varje nytt tillfälle samlas de in igen. 

Om du inte vill ha meddelande från VIMIL

Du kan avprenumerera alla mailutskick genom att vi tar bort din e-postadress från vårt medlemsregister. Det innebär att vi inte kan kontakta dig överhuvudtaget, din e-postadress finns inte i vårt register och det är upp till dig att söka all information på vår hemsida eller i vår facebook-grupp.

Vill du inte ha din e-mail i vårt register (men ändå vara medlem) meddelar du detta till medlem@vimil.se.

Du kan också välja att aktivt stoppa alla utskick från Get A Newsletter, då kommer ingenting från dem skickat från VIMIL.  Det är ett aktivt val du måste göra själv i utskicket från Get a Newsletter.

Vi hoppas dock att du tycker kontakten med VIMIL, våra Kalenderbrev och VIMIL-bladet är inspirerande och fyllda med bra och viktig information och att du vill ha kvar din e-postadress medlemsregistret.

Vilka uppgifter lämnar du till registret då du blir medlem?

Då du blir medlem fyller du i ett formulär på vår hemsida med namn, adress, telefonnummer, e-post, län och vem du förlorat. 

Du väljer sedan själv under Användarinformation om du vill vara sökbar på vår slutna medlemssida för andra medlemmar. Då kan andra i t.ex. ditt län söka efter medlemmar i närheten liksom vem som haft samma förlust. Du ger ditt samtycke att dina uppgifter, vilka väljer du själv, finns tillgängliga på hemsidans medlemssida. Där väljer du alltså om andra medlemmar ska kunna kontakta dig. Och du väljer vad du vill berätta.

Tillgång till dina uppgifter

Vill du veta vad som finns om dig i registret hittar du det enklast genom att logga in på hemsidans medlemssida och sedan under ”Mina inställningar”. Där står det du själv lagt in. Vi har inga andra uppgifter i registret förutom kassörens bokföring av inbetalda medlemsavgifter.

Den slutna Facebook-gruppen

På föreningens slutna Facebook-sida har vi som policy att man måste använda sitt riktiga namn och helst ha ett personligt foto. Detta för att i den gruppen delar man sina innersta tankar, sina svårigheter, sin ledsenhet och sin sorg. Då ska man vara säker på att de som finns i andra änden på facebook är medlemmar och riktiga personer. Vi godkänner inte ansökan till Facebook-gruppen om namnet inte finns i medlemsregistret. Lämnar man föreningen tas man bort från Facebook-gruppen.

Dela med tredje part

Vi delar aldrig dina uppgifter med någon annan, någon tredje part eller lämnar ut dem oavsett vilket sammanhang det kan vara. Dina uppgifter är säkra hos föreningens medlemsansvarig.

Spar vi gamla uppgifter?

En viktig del i den nya lagen är att du som medlem enkelt ska kunna avbryta kontakten med föreningen då du valt att avsluta ditt medlemsskap, därför spar vi inga gamla uppgifter och alla uppgifter tas bort. Om medlemsavgift inte inkommit inom en viss tid och efter ett antal påminnelser både direkt till medlemmen, på hemsidan och i Facebook-gruppen tas man bort från registret. Väljer du sedan att bli medlem igen måste du ansöka på nytt och fylla i alla uppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Föreningen VIMIL.                                                                ​