Födelsedag

Idag är det din födelsedag och känner hur sorgen hugger till i hjärtat. Högtiderna byter av varandra och avslutas med din födelsedag. Du fattas mig!

Lämna ett svar