Filmer

Det dör ca 250 personer varje dag i vårt land. Unga, mitt i livet och gamla. Sorgen ser olika ut, men har stråk som är gemensamma. Någon gång i livet kommer även du att möta en medmänniska som sörjer.

Organisationen SAMS har tillsammans med regissören Simeon Frohm gjort denna film för att visa hur du kan bemöta en som sörjer. I filmen får du se ett antal autentiska berättelser.

Klicka på bilden nedan för att spela upp filmen på Vimeo.

 

SAMS är en samordnande organisation för rikstäckande ideella föreningar som bidrar till verksamhet som organiserar människor som drabbats av dödsfall i familjen. Föreningarna bedriver också undervisnings- och informationsverksamhet riktad till såväl sörjande som på olika sätt kommer i kontakt med dem.

Du kan hitta oss på nätet:

SAMS – Samarbete för människor i sorg
samsorg.se

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd
spes.se

Spädbarnsfonden
spadbarnsfonden.se

VIMIL – Vi som mist någon Mitt I Livet
vimil.se

VSFB – Vi Som Förlorat Barn
vsfb.se

Regi: Simeon Frohm
Manus: Simeon Frohm & Michel Östlund
Foto: Simeon Frohm
Musik: Jonatan Järpehag
Producent: Michel Östlund