Regler för Gästboken

Här kan vi i ord ge uttryck för våra egna tankar och känslor, både i vår sorg och på vår väg vidare. VIMIL förbehåller sig dock rätten att ta bort inlägg, som kan uppfattas som provokativa, opassande och kränkande. Om medlem i sitt inlägg uttrycker illojalitet eller riktat missnöje mot föreningen/gruppen och dess medlemmar och styrelse, tas sådant inlägg bort.

För allas trevnad ber vi dig, som skriver i vår gästbok/chatt, att:

Hålla en trevlig ton. Inte skriva sådant som kan uppfattas som kränkande, stötande eller på annat sätt kan skada någon.

Respektera tredje persons integritet. Inte skriva något som innehåller vare sig politisk, kommersiell eller religiös agitation.

VIMILs styrelse